Köp tryggt. Det har vi papper på.

Vi vill att det ska vara både kul och tryggt att skapa god mat med LibaBröd. Och det är det, vilket visas av vår certifiering.

 

 

I februari 2017 blev vår tunnbrödstillverkning certifierad enligt ISO22000:2005. Certifieringen sker under ackreditering, vilket innebär att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga.

ISO 22000 harmoniserar ledningssystem för livsmedelssäkerhet, baserade på HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) principer. En certifiering enligt ISO 22000 visar att vår livsmedelstillverkning har en proaktiv strategi inom livsmedelssäkerhet.

Standarden är globalt accepterad och är GFSI-godkänd (Global Food Safety Initiative), och därför accepterad av de stora dagligvarukedjorna i Europa.

Ladda ner Certifikat ISO 22000