Köp tryggt. Det har vi papper på.

LibaBröd följer internationell standard för hygien av mat samt Svenska regler och lagkrav relaterade till livsmedelssäkerhet. I februari 2017 blev vår tunnbrödstillverkning certifierad enligt ISO22000:2005. Certifieringen sker under ackreditering, vilket innebär att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga. ISO 22000 harmoniserar ledningssystem för livsmedelssäkerhet, baserade på HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) principer.

En certifiering enligt ISO22000 visar att vår livsmedelstillverkning har en proaktiv strategi inom livsmedelssäkerhet. För att säkerställa hög kvalitet på våra produkter granskas våra livsmedelsprotokoll  rutinmässigt av vårt interna Food Safety Team.

Ladda ner LibaBröds Certifikat ISO 22000