Köp tryggt. Det har vi papper på.

LibaBröd följer internationell standard för hygien av mat samt Svenska regler och lagkrav relaterade till livsmedelssäkerhet. I februari 2017 blev vår tunnbrödstillverkning certifierad enligt ISO22000:2005. Certifieringen sker under ackreditering, vilket innebär att både säljare och köpare av certifierade produkter kan känna sig trygga. ISO 22000 harmoniserar ledningssystem för livsmedelssäkerhet, baserade på HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) principer.

En certifiering enligt ISO22000 visar att vår livsmedelstillverkning har en proaktiv strategi inom livsmedelssäkerhet. Standarden är globalt accepterad och är GFSI-godkänd (Global Food Safety Initiative), och därför accepterad av de stora dagligvarukedjorna i Europa. För att säkerställa hög kvalitet på våra produkter granskas våra livsmedelsprotokoll  rutinmässigt av vårt interna Food Safety Team.

Ladda ner LibaBröds Certifikat ISO 22000